Disclaimer


Inhoudsrechten

Hoewel www.keukenkiosk.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld en wordt onderhouden kunnen gebruikers van keukenkiosk.nl geen rechten ontlenen of aanspraak maken op eventuele onjuistheden of onvolledigheid van de inhoud. Bij het gebruik van afbeeldingen zijn verschillen mogelijk in de uiteindelijke uitvoering.


Keukenkiosk.nl mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment wijzigen zonder voorafgaande notificatie. Keukenkiosk.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen.